Tòa A2 dân tổ chức họp bàn việc chung

Tòa A2 gặp mặt cư dân để bàn việc kiến nghị chủ đâu tư đảm bảo chất lượng dịch vụ tương ứng với giá dịch vụ.

Thảo luận bằng Facebook

Trả lời