Hình ảnh cơi nới trong khuôn viên An Bình City

BQL không hiểu nó định biến khu mình ở nó thành cái gì nữa…. chắp vá, tạm bợ,… không khác gì ở làng bọn nó.

Cảnh quan dự án đều có bản vẽ và được các cơ quan ban ngành phê duyệt. Vì vậy, cơi nới hay làm thay đổi công năng đều là sai phạm.

Khi nó tự động cơi nới, thay đổi thiết kế đã đc phê duyệt: thay đổi hệ số sử dụng đất, chiều cao tầng…Về lý thuyết đã vi phạm, thanh tra xd có thể xử lý đc ạ. Chưa nói đến vi phạm HD với mình.

Thảo luận bằng Facebook

Trả lời