Yêu cầu bổ sung sơn và chỉ dẫn khu vực hầm để xe

Cư dân ABC nộp phí dịch vụ nên yêu cầu CĐT sơn và chỉ dẫn khu vực để xe dưới hầm. Dạo này nhiều người đi xéo qua các toà và hỏi thăm lối đi lên các toà khác nhau!

Ảnh minh họa hướng dẫn của khu nhà khác.
Ảnh minh họa hướng dẫn của khu nhà khác.
Thảo luận bằng Facebook

Trả lời