Lời nói đầu

An Bình City chỉ là một website đơn giản lập ra để tạo điều kiện kết nối và chia sẻ thông tin nhiều hơn giữa các cư dân. Đây là phiên bản thử nghiệm các tính năng kĩ thuật.

Hi vọng nhận được nhiều sự ủng hộ của CCCM.

Thảo luận bằng Facebook